Здравейте, колеги! Започнахме работа в сезон 2018/2019

Добре дошли в интернет-сайта на Тренинг лабораториите към Дружеството на психолозите в България (ДПБ)!

cropped-pld2010_1.jpg

След създаването си от д-р Пламен Димитров през 2009-2010 г. Тренинг лабораториите (TLabs) на ДПБ реализираха 4 важни фази от живота и работата си. 

  • Фаза I (2010-2011 г.) бе посветена на вникването чрез собствен опит и групова рефлексия в съвременните разбирания за психодинамиката на организационното консултиране;
  • Фаза II (2011-2014 г.) бе посветена на преживелищното изследване на груповата динамика и практиките на процесуалното консултиране в образователна, бизнес и терапевтична среда. 
  • През третата фаза (2015 – 2016 г.) от съществуването си Тренинг лабораториите на Дружеството на психолозите в България осигуряваха на всички свои членове – психолози, психотерапевти, треньори и организационни консултанти, мениджъри и бизнес лидери, педагози и социални работници, изследователи и студенти в социалните науки, с осъзнаван интерес към груповата динамика и организационното развитие –  интерсубективно времепространство за съвместно действено и рефлексивно изучаване на процесите на промяна и развитие в човешките групи, организации и общности.
  • През четвъртата фаза (2016 – 2017 г.) бе посветена на изследването на съпротивите срещу промяната в групите, организациите и общностите.

Едногодишната програма на Фаза V (2018-2019 г.) стартира на  10 януари 2018 г.  и е посветена на изследването на психодинамиката на коучинга и организационното консултиране.

Първата работна среща на участниците във Фаза V за 2018-та година е планирана за 19 януари 2018 година от 16.00 ч. в офиса на Дружеството на психолозите в България, София, ул. Люлин планина 14 (партер).

Молим Ви официално да потвърдите по е-поща намерението си за включване в работата на тренинг лабораториите не по-късно от 17 януари 2018 г.

Непременно придружете заявката си за регистрация с кратък текст в свободна форма, в който представяте себе си и обосновавате решението си да се включите  в работата на Лабораториите.

Както и в предходните фази сформираните групи (една или повече) от членове на Тренинг лабораториите ще се срещат в София два пъти месечно за не по-малко от 2 часа и ще организират 5 до 7  уикенд уъркшопи по съгласуван от тях самите годишен график.

След започването на работата ни сайтът на Тренинг лабораториите (TrainingLab.wordpress.com) отново ще бъде затворен за външен достъп, за да се ползва като допълнително/помощно работно пространство само от регистрирани членове на лабораторията.

Инициаторът на лабораториите, д-р Пламен Димитров, не е техен научен ръководител, консултант, треньор или служител, а само домакини на споделеното от всички членове на лабораторията колегиално времепространство за интроспективно-интерактивен диалог и рефлексивен самоанализ.

Участието в работата на лабораторията е безплатно! Членовете на лабораторията, обаче, солидарно участват в поемането на направените разходи за осигуряване на редовните си работни сесии (около 100 лв/за 2-часова сесия) и набират средства за организираните от тях уикенд уъркшопи (около 600 лв/уъркшоп) . Мисленето за пари лишава работата на Лабораторията от нейната автентичност като споделено пространство за задълбочено колегиално учене, изследване и развитие!

Ключов фактор за ефективността на Лабораториите на Дружеството на психолозите в България е вътрешната мотивация на членовете им да се ангажират с неподправено, задълбочено, действено и рефлексивно изучаване на процесите на промяна в групите чрез интроспективно-интерактивен анализ на груповия диалог.

Моля, запознайте се внимателно със съдържанието на цялата страница и пишете, ако имате въпроси или искате да запазите своето място в лабораторията.

Ако смятате, че това може да представлява интерес за ваш колега или познат, моля препратете му тази покана.

Пишете на office@psychology-bg.org за повече информация и включване в лабораториите.

Пламен

http://TrainingLab.wordpress.com

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment